Wobchad we wokrjesu Zhorjelcu

Zjawny wosobowy bliskowobchad zaruča přewažnje Wobchadniski zaměrowy zwjazk Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON), kiž wukonja z tym nadawki wokrjesa. ZVON je zjednoćenstwo wokrjesow Budyšina a Zhorjelca kaž tež města Zhorjelca.

Nadregionalnemu wobchadej słuži awtodróha A4. Tuta z Budyšina wjeduca E40 wjedźe we wuchodnym směrje přez naš wokrjes do města Zhorjelca a wottam přez němsko-pólsku mjezu do Zgorzeleca, hdźež nawjazuje na pólsku awtostradu A 4.
Sewjernje A4 wjedźe přewažny dźěl B115 kaž tež B156. W južnym dźělu wokrjesa twori B178 zwisk mjez A4 a Žitawu. Tuta dróha słuša k hłownym zwiskam w mjezy přesahowacym wobchadźe w třiróžku krajow. Wutwar B178 hač k čěskej spěšnodróze R35 je tuž najwuznamniši twarski projekt we wokrjesu. Wažne zwiski su nimo toho B6, B96 a B99.

Nadregionalnje wažne železniske čary su Choćebuz-Zhorjelc-Žitawa, Drježdźany-Žitawa, Drježdźany-Zhorjelc-(Wrócław), Žitawa-Liberec a čara Wojerecy-Hórka-Zhorjelc, kotraž so tuchwilu wutwarja.

W Rózborku je regionalne lětanišćo. Přichodne lětanišća su w Drježdźanach, Wrócławju a Praze.

Infrastrukturne daty
awtodróha - 33,5 km
zwjazkowe dróhi - 239,4 km
statne dróhi - 486,7 km
wokrjesne dróhi - 494,7 km
19 namjeznych přechodow (dróha) do Čěskeje republiki
11 namjeznych přechodow (dróha) do Pólskeje republiki
adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada