Kubłanje – Angažowani do přichoda

Kubłanska krajina w Sakskej wopřija zakładne šule (1.-4. lětnik), srjedźne šule (5.-10. lětnik), gymnazije (5.-12. lětnik) kaž tež powołanske šule a šule druheho kubłanskeho puća, hdźež móža dorosćeni wotzamknjenja powšitkownje kubłacych šulow zdobyć. Dźěći w starobje třoch do šěsć lět móža do pěstowarnje chodźić. Šulerjo z handicapom so we wšelakich spěchowanskich šulach indiwidualnje spěchuja abo chodźa do druhich šulow z integratiwnym poskitkom. Absolwenća gymnazija móža na wysokej šuli abo uniwersiće studować. We wokrjesu poskićuje so wědomostne wukubłanje na Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc a na Mjezynarodnym wysokošulskim instituće w Žitawje. Wažnu rólu hraje „University Nysa“ z wukubłanjom na TU w Liberecu, Wysokej šuli Žitawa/Zhorjelc a TU we Wrócławju.

We wokrjesu Zhorjelcu je tuchwilu:
13 spěchowanskich šulow
60 zakładnych šulow
26 srjedźnych šulow
9 gymnazijow
1 swobodna Waldorfska šula
24 powołanskich šulow
2 wysokej šuli
1 wysokošulski institut

Kubłanje ma we wokrjesu Zhorjelcu najwjetšu prioritu. W zašłych lětach bu wjele šulow we wokrjesu saněrowanch a modernizowanach. Z tym su za přichod wuhotowane. Zo by so potrjeba fachowcow w hospodarstwje zaručiła, bu we wokrjesu „Regionalny management přechoda” z koordinowanišćom šula-powołanje instalowany. Z tym ma so přechod wot šule do powołanskeho wukubłanja polěpšić. Powołanska orientacija dóstawa z tym cyle wulki wuznam. Nimo toho bu we wokrjesu Zhorjelcu – jako jednej z 35 komunow w cyłoněmskim programje „Na městnje wuknyć" – komunalny kubłanski management zarjadowany. Wón mjez druhim wobstajnje wo kubłanju rozprawja, štož je zakład za planowanje a orientowanje we wothłosowanju z wuwiwanjom cyłkowneje strategije wokrjesa. Wuknjenje čas žiwjenja je we wokrjesu zaručene, dokelž tu mnozy partnerojo w syći kooperuja.

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada