Wokrjes Zhorjelc

Sakski krajny sejm je w januaru 2008 zakonje wo zarjadniskej a funkcionalnej reformje schwalił. Z tym nasta k 1. awgustej 2008 dźesać nowych wokrjesow. Wokrjes Zhorjelc wutwori so z něhdyšeho wokrjesa Delnja Šleska/Hornja Łužica, wokrjesa Lubij-Žitawa a města Zhorjelca, kotrež bě hač do toho časa bjezwokrjesne město. Zhorjelc bu wokrjesne město; po nim ma wokrjes tež swoje mjeno.

Teritorij wokrjesa wučinja 2.106,1 km2. To je 11,4 % płoniny Swobodneho stata Sakskeje. Z tym je Zhorjelc třeći najwjetši sakski wokrjes. Najsewjerniše městno je Kobjelin pola Mužakowa, najjužniši dypk je 99 km zdaleny Hochwald pola Oybina. Najwuchodniši dypk je Zentendorf, najzapadniša wjes su Mułkecy. Najniši dypk je w dole Nysy (98 m), najwyši je Łysa Hora (Lausche; 793 m) w Žitawskich horach. Zhorjelc je město 15. meridiana; Zhorjelski čas je w 44 krajach hamtski čas.

We wokrjesu Zhorjelcu bydli w 54 gmejnach – z toho je 14 městow – 271.000 ludźi. Zhorjelc ma z něhdźe 55.000 ludźimi najwjace wobydlerjow.

download brošury wokrjesa (pdf)

Najnowši přehlad wo ludnosći wokrjesa Zhorjelca nadeńdźeće an web-stronje Statistiskeho krajneho zarjada Swobodneho stata Sakskeje

wobydlerjo: 271.400 (staw: 31.07.2012) 
hustosć wobydlerstwa: 130 wobydl./km²
płonina: 2.106 km²
gmejny:54, z toho 14 městow  
statna mjeza z Pólskej republiku: ca. 128 km  
statna mjeza z Čěskej republiku:ca.   65 km 
wóska sewjer-juh: ca. 85 km 
wóska wuchod-zapad: ca. 30 km 
adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada