kóždolětne wulkopodawki

Kóždolětne swjedźenje/wulkozarjadowanja we wokrjesu Zhorjelcu
(wuběr bjez naroka na dospołnosć)

Lisćina "Kóždolětne wulkopodawki" wobsahuje zarjadowanja z wosebitym charakterom a wulkim wothłosom publikuma.

25. januara
ptači kwas (cyły wokrjes)

februar/měrc
póstnicy/camprowanje (zarjadowanja po wšěm wokrjesu)

měrc
wiki jutrownych jejkow w Slepom
hornčerske wiki na Erlichtec dworje w Rěčicach (poslednju njedźelu)

apryl
KONVENT´A – hospodarske/přetrjebarske wiki wokrjesa Zhorjelca w Lubiju
křižerjo we Wostrowcu (jutrowničku)
PYROMANUM, Kulturna kupa Einsiedel w Dešku/Zentendorf (30.04.)
chodojtypalenje po wšěm wokrjesu (30.04.)

meja
Spectaculum Citaviae – srjedźowěkowski spektakl w Žitawje
dny jazza w Zhorjelcu
filmowy festiwal Nysy w Žitawje a wokolinje
Dźeń wotewrjeneho tykowaneho domu ze stołom w třiróžku krajow

swjatki
Parkowy a kćenjowy swjedźeń w Kromoli
jěchanski a skakanski turněr w Hórce

junij
hwězdne kolesowanje wokrjesa Zhorjelca
swjedźeń při Kwětanečanskim spjatym jězorje (1. kónc tydźenja)
Eibauski piwowy ćah (kónc junija)
dožiwjenske dny při Berzdorfskim jězorje (posledni kónc tydźenja)
country-swjedźeń w Dubcu (Daubitz)/wjesny dźěl Lěsna (Walddorf)  (posledni kónc tydźenja)
hornjołužiske zetkanje oldtimerow w Strahwalde

julij
wišnjowy swjedźeń w Radšowje (Groß Radisch) (2. kónc tydźenja)
Neptunowy swjedźeń při Brězowskim jězorje
Šleske hornčerske wiki w Zhorjelcu
lětni, sportowy a parkowy swjedźeń w Chrjebi-Nowej wsy (posledni kónc tydźenja)

awgust
nadróžne dźiwadło Via-Thea w Zhorjelcu
lětni swjedźeń w Rózborku (1. kónc tydźenja)
Jakubowe wiki w Neugersdorfje
Historik-mobil ze swjedźenjom Žitawskeje wuskokolijateje železnicy w Berzdorfje, z Lückendorfskim hórskim běhom a Jonsdorfskimi oldtimer-dnjemi
zelowy swjedźeń w klóštrje Marijiny doł we Wostrowcu
O-See-Challenge w Olbersdorfje
staroměšćanski swjedźeń w Zhorjelcu (posledni kónc tydźenja)
Transnaturale při Bjerwałdskim jězorje

september
FOLKLORUM, Kulturna kupa Einsiedel w Dešku/Zentendorf (1. kónc tydźenja)
Mandawa-jazz w Žitawje a wokolinje
Dźeń wotewrjeneho pomnika po wšěm wokrjesu (2. njedźelu)
Swjedźeń přirody a rybarjow na Erlichtec dworje w Rěčicach (posledni kónc tydźenja)
Tydźenje łužiskeje ryby (po wšěm regionje)

oktober
Łužiska rallye wokoło Hamora
SPIELUM, Kulturna kupa Einsiedel w Dešku/Zentendorf
wułójenje Čorneje truhi w Chrjebi (3. sobotu)
łójenje rybow k přihladowanju w Hóznicy (Petershain), Kittnerec rybarstwo (31.10.)

nowember
hodowne wiki w Nieder Seifersdorfje (1. kónc tydźenja w adwenće)

december
Šleske Christkindel-wiki w Zhorjelcu
Historiske hody we Wěžinej wili Mužakow (3. adwent)
Rózbork (4. kónc tydźenja w adwenće)
Kejžorske hody na Oybinje (1. dźeń hód)

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada