Partnerské okresy okresu Görlitz

Po změně režimu navazovala řada saských okresů v rámci organizace správy kontakty s okresy ve starých spolkových zemích, a činily tak i dřívější okresy nyní spadající pod okres Görlitz. Především v letech 1990 až 1996 podporovali zaměstnanci okresních úřadů výstavbu nových správních struktur. Byly uzavírány dohody o partnerství, které měly za cíl sblížit lidi obou zemí a navázat kontakty v oblasti hospodářství, kultury, sportu a turistiky. Tato partnerství zůstala především prostřednictvím správy, jednotlivých spolků, sdružení a osobních přátelství velmi živá.

Mimo vnitrostátních partnerství byly vybudovány také přátelské vztahy se sousedními zeměmi Polskem a Českou republikou, a podloženy smlouvami o partnerství. Okres Löbau-Zittau byl úzce spjat s Libereckým krajem, a to i bez písemného dokladu a razítka. První společné projekty mezi okresem Görlitz a sousedícím českým krajem na poli cestovního ruchu, kultury a dopravy se již rozběhly. Od roku 2002 jsou navázány přátelské vztahy také s italským městem Gorizia a slovinským Nova Gorica. Od této spolupráce očekáváme nové šance při získávání podpory z evropských programů a realizaci společných projektů. Okres Görlitz by v budoucnosti také rád posílil spolupráci s východní Evropou, především s regionem Wyschgorod na Ukrajině. Důvodem této spolupráce je především otevření možností pro spolupráci malých a středních podniků činných též v sociální oblasti a v oblasti kultury.

Unterzeichnung einer Vereinbarung über partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem polnischen Landkreis Zgorzelec, der italienischen Stadt Gorizia und dem slowenischen Nova Gorica  
Podpis dohody o partnerské spolupráci s polským
okresem Zgorzelec, italským městem Gorizia a slovinským
Nova Gorica
Unterzeichnung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen mit dem Landkreis Zary  
Podpis dohody o spolupráci v hasičství
s okresem Zary


Unterzeichnung Parntnerschaftsvereinbarung LR Lange & LR Bielinski 2010_12_01  
1. prosince 2010 podepsali zemský rada Bernd Lange
a zemský rada polského Zgorzelce Artur Bielinski novou dohodu
o partnerství.


Dohody o partnerství byly, resp. jsou uzavřeny s těmito partnery:
okres Göppingen
okres Neustadt an der Waldnaab   (Bavorsko)
okres Schwandorf   (Bavorsko)
okres Neckar-Odenwaldkreis
Gorizia  / Nova Gorica  (Itálie/Slovinsko)
okres Luban / Lauban (Polská republika)
okres Zary   / Sorau  (Polská republika)
okres Zgorzelec   (Polská republika)

adresa sídla
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Icon - Telefon  +49 (0) 3581 663-0
poštovní adresa
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
(název úřadu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


úřední hodiny

přehled poboček a umístění úřadů v budovách Okresního úřadu