Edukacja – Zaangażowanie w przyszłość

Saksońska koncepcja edukacyjna rozciąga się od szkoły podstawowej (klasy 1-4) poprzez szkoły średniego szczebla (klasy 5-10), gimnazja (klasy 5-12), jak i szkoły przygotowujące do zawodu, aż po szkoły wieczorowe, w których dorośli mogą otrzymać dyplomy ukończenia szkół ogólnokształcących. Dzieci w wieku 3 - 6 lat mogą uczęszczać do placówek dziennej opieki nad dziećmi. Uczniowie niepełnosprawni będą indywidualnie wspierani w rozmaitych szkołach specjalnych (szkołach wspierania) lub nauczani integracyjnie w innych rodzajach szkół. Po ukończeniu gimnazjum z pozytywnym wynikiem można studiować w szkołach wyższych lub na uniwersytetach. W powiecie działa Szkoła Wyższa (Hochschule)  Zittau/ Görlitz oraz Międzynarodowy Instytut Szkół Wyższych (Internationales Hochschulinstitut) Zittau. Ważną rolę odgrywa Uniwersytet Nysa (Neiße University) z kształceniem na Politechnice w Libercu, Szkole Wyższej Zittau/ Görlitz oraz Politechnice Wrocławskiej.

W Powiecie Görlitz istnieje obecnie:
13 szkół specjalnych (szkół wspierania)
60 szkół podstawowych
26 szkół średniego szczebla
9 gimnazjów
1 szkoła Rudolfa Steinera (Freie Waldorf-Schule)
24 szkoły przygotowujące do zawodu
2 szkoły wyższe
1 instytut szkół wyższych

Edukacja w powiecie jest największym priorytetem. W minionych latach wyremontowano i zmodernizowano wiele szkół w powiecie i dzięki temu przygotowano je na przyszłość. W celu pokrycia zapotrzebowania na wykwalifikowanych pracowników w gospodarce otworzono w powiecie „Regionalne zarządzanie w okresie przejściowym" („Regionales Übergangsmanagement") z punktem koordynacyjnym szkoła-zawód. Dzięki temu powinny zostać ulepszone fazy przejściowe ze szkoły do nauki zawodu. Orientacja zawodowa uzyskała poprzez to bardzo wysokie znaczenie. Ponadto w Powiecie Görlitz, jako jednej z 35 gmin modelowych w całym kraju w ramach programu federalnego „Nauka na miejscu" wprowadzono komunalne zarządzanie edukacją. Zapoczątkowało to m.in. systematyczną sprawozdawczość z zakresu edukacji, która służy za podstawę planowania i sterowania w zgodzie z całym rozwojem strategicznym powiatu. W powiecie zagwarantowana jest nauka przez całe życie, ponieważ tutaj wielu partnerów jest włączonych w sieć.

Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego