Partnerske wokrjesy Zhorjelskeho wokrjesa

Po politiskim přewróće nawjaza tójšto sakskich wokrjesow we wobłuku natwara swojeho zarjadnistwa kontakty k wokrjesam w starych zwjazkowych krajach. Tak tež wokrjesy-předchadnicy Zhorjelskeho wokrjesa. Předewšěm w lětach 1990 do 1996 podpěrowachu sobudźěłaćerjo krajnoradnych zarjadow natwar nowych zarjadniskich strukturow. Partnerske zrěčenja buchu wotzamknjene, kiž mějachu zaměr, ludźi mjez sobu zbližeć a kontakty na hospodarskej a kulturnej runinje kaž tež w sporće a turizmje wutworić. Tute partnerstwa pěstuja zarjadnistwa a towarstwa kaž tež ludźo we wosobinskich přećelstwach jara čile dale.

Nimo toho so přećelske styki k susodnymaj krajomaj Pólskej a Čěskej nawjazachu, kotrež buchu tohorunja z partnerskimi zrěčenjemi wobkrućene. Wokrjes Lubij-Žitawa bě wusko zwjazany z Krajom Liberecom, byrnjež bjez wopisma a pječata. Prěnje zhromadne projekty mjez wokrjesom Zhorjelcom a susodnym čěskim wokrjesom na polu turizma, kultury a wobchada hižo běža. Wot 2002 wobsteja tež k italskemu městu Gorizia a słowjenskemu Nova Gorica přećelske styki. Z tutym kontaktom wjaza so wotpohlad, zo móža so potom europske spěchowanske programy wužiwać a zhromadne projekty realizować. Wokrjes Zhorjelc chce kooperaciju z wuchodnej Europu, wosebje z regionom Wyšgorod w Ukrainje, w přichodźe zesylnić. Pozadk toho su wuhlady na móžne kooperacije mjez małymi a srjedźnymi předewzaćemi kaž tež w socialnym a kulturnym wobłuku.

Unterzeichnung einer Vereinbarung über partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem polnischen Landkreis Zgorzelec, der italienischen Stadt Gorizia und dem slowenischen Nova Gorica    
podpisanje zrěčenja wo partnerskej kooperaciji z pólskim
wokrjesom Zgorzelecom, italskim městom Gorizia a
słowjenskim Nova Gorica
Unterzeichnung der Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen mit dem Landkreis Zary  
podpisanje zrěčenja wo zhromadnym dźěle we wobłuku
wohnjowych woborow z wokrjesom Żary

Unterzeichnung Parntnerschaftsvereinbarung LR Lange & LR Bielinski 2010_12_01  
Dnja 1. decembra 2010 podpisaštaj krajny rada Bernd Lange
a Zgorzelecki krajny rada Artur Bielinski nowe partnerske zrěčenje.


Slědowace partnerske zrěčenja wobstejachu resp. wobsteja:
wokrjes Göppingen
wokrjes Neustadt nad Waldnaab (Bayerska)
wokrjes Schwandorf (Bayerska)
wokrjes Neckar-Odenwald
Gorizia / Nova Gorica (Italska/Słowjenska)
wokrjes Lubań / Lauban (Pólska republika)
wokrjes Żary / Sorau (Pólska republika)
wokrjes Zgorzelec (Pólska republika)

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada