přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada

stejnišća:
Krajnoradny zarjad Zhorjelc
Berliner Straße 24, GR

Landratsamt Görlitz
Straße:
Bahnhofstraße 24
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • krajny rada
 • wosobinska referentka krajneho rady
 • běrow krajneho rady
 • zamołwita za wukrajnikow, zamołwita za zbrašenych, zamołwita za runostajenje, zamołwity za serbske prašenja
 • prawniski zarjad/ běrow wokrjesneho sejmika
 • zarjad pruwowanja wotličenja
 • kulturny zarjad
 • zarjad za šule a sport
 • 1. přirjadowany - nawoda decernata I
 • personalny zarjad
 • hłowny zarjad
 • financne zarjadnistwo
 • komunalny zarjad
 • nawoda decernata III 
 • zarjad za wysoko- a hłubokotwar
 • zarjad za wohnjoškit/katastrofowy škit/wuchowanistwo
 • zarjad za nadróžny wobchad
 • porjadniski zarjad
 • 2. přirjadowana - wjednica decernata II
 • młodźinski zarjad
 •   
 • zarjad za wuwiće wokrjesa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Zhorjelc
Otto-Müller-Straße 7, GR

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Görlitz
Straße:
Otto-Müller-Straße 7
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • porjadniski zarjad (sydło nawodnicy zarjada)
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Zhorjelc
Reichertstraße 112, GR

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Görlitz
Straße:
Reichertstraße 112
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • strowotniski zarjad
 • wohnjoškit/katastrofowy škit/wuchowanistwo, wobłuk wuchowanistwo
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Zhorjelc
Lunitz 10, GR

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Görlitz
Straße:
Lunitz 10
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • socialny zarjad
 • jobcenter wokrjesa Zhorjelca 
  • serwis za dźěłodawarjow  tel.+49 (0)3581 663-4343
  • integraciske wukony/sposrědkowanje dźěła tel.+49 (0)3581 663-4567
  • přizwolenje wukonow tel.+49 (0)3581 663-4444
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Niska
Robert Koch Str. 1, NY

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Niesky
Straße:
Robert-Koch-Straße 1
PLZ/Ort:
02906 Niesky
+49 (0)3581 663-0
 • zarjad za dohlad nad žiwidłami a weterinarny zarjad
 • zarjad za twarski dohlad
 • socialny zarjad
 • strowotniski zarjad
 • porjadniski zarjad/zarjad za wukrajnikow
 • porjadniski zarjad
 • zarjad za nadróžny wobchad
 • přizjewjernja jězdźidłow (informacija tel. +49 (0) 3581 663-5220)
 • jobcenter wokrjesa Zhorjelca 
  • serwis za dźěłodawarjow  tel.+49 (0)3581 663-4343
  • integraciske wukony/sposrědkowanje dźěła tel.+49 (0)3581 663-4567
  • přizwolenje wukonow tel.+49 (0)3581 663-4444

Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Žitawa
Hochwaldstr. 29, ZI

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Zittau
Straße:
Hochwaldstraße 29
PLZ/Ort:
02763 Zittau
+49 (0)3581 663-0

 • socialny zarjad
 • młodźinski zarjad
 • strowotniski zarjad
 • porjadniski zarjad
 • zarjad za nadróžny wobchad (sydło nawodnicy zarjada)
 • přizjewjernja jězdźidłow (informacija tel. +49 (0) 3581 663-5220)
 • zarjad za twarski dohlad (sydło nawody zarjada)
 • wokrjesny lěsnistwowy zarjad
 • jobcenter wokrjesa Zhorjelca 
  • serwis za dźěłodawarjow  tel.+49 (0)3581 663-4343
  • integraciske wukony/sposrědkowanje dźěła tel.+49 (0)3581 663-4567
  • přizwolenje wukonow tel.+49 (0)3581 663-4444
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Lubij
Haus 42, Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 42
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-0
 • zarjad za krajměrjenje a noworjadowanje honow (sydło nawodnicy zarjada)
 • zarjad za krajměrjenje a noworjadowanje honow, wuběrk dobrozdaćelow
 • socialny zarjad zarjad za bydlenski pjenjez
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Lubij
Haus 52 Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 52
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-0
 • wobswětowy zarjad (sydło nawodnicy zarjada)
 • běrow staba "wulka woda"
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Lubij
Haus 56 Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 56
PLZ/Ort:
02708 Löbau
Telefon
+49 (0)3581 663-0
 • jobcenter wokrjesa Zhorjelca 
  • serwis za dźěłodawarjow  tel.+49 (0)3581 663-4343
  • integraciske wukony/sposrědkowanje dźěła tel.+49 (0)3581 663-4567
  • přizwolenje wukonow tel.+49 (0)3581 663-4444
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Lubij
Haus 58 Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 58
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-0
 • strowotniski zarjad
 • młodźinski zarjad
 • zarjad za dohlad nad žiwidłami a weterinarny zarjad (sydło nawody zarjada)
Bürgerbüro Löbau

Landratsamt Görlitz, Bürgerbüro Löbau
im Geoportal anzeigen
Wichtig: Bei Schrift-verkehr betreffendes Amt angeben!
Straße:
Poststraße 20
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-5300
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Běła Woda
Am Braunsteich 6 a in Weißwasser

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Weißwasser/O.L.
Straße:
Am Braunsteich 6 a
PLZ/Ort:
02943 Weißwasser/O.L.
+49 (0)3581 663-0
 • wokrjesny lěsniski zarjad 
Krajnoradny zarjad Zhorjelc,
wotnožka Běła Woda
Straße der Einheit 2, Weißwasser, Jobcenter

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Weißwasser
Straße:
Straße der Einheit 2
PLZ/Ort:
02943 Weißwasser/O.L.
+49 (0)3581 663-0
 • młodźinski zarjad
 • jobcenter wokrjesa Zhorjelca 
  • serwis za dźěłodawarjow  tel.+49 (0)3581 663-4343
  • integraciske wukony/sposrědkowanje dźěła tel.+49 (0)3581 663-4567
  • přizwolenje wukonow tel.+49 (0)3581 663-4444
adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada