Rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego

Lokalizacje:
Starostwo Powiatowe Görlitz
Berliner Straße 24, GR

Landratsamt Görlitz
Straße:
Bahnhofstraße 24
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • Starosta
 • Osobista Sekretarka Starosty Powiatu
 • Biuro Starosty Powiatu
 • Pełnomocnik ds. Cudzoziemców, Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych, Pełnomocnik ds. Równouprawnienia, Pełnomocnik ds. Serbołużyczan
 • Urząd Obsługi Prawnej Starostwa/ Oddział Rady Powiatowej
 • Urząd ds. Kontroli Rachunkowości
 • Urząd ds. Kultury
 • Urząd ds. Szkolnictwa i Sportu
 • 1. Urzędnik komunalny z wyboru - Kierownik Referatu I
 • Urząd ds. Pracowniczych
 • Urząd Główny
 • Administracja Finansowa
 • Urząd ds. Komunalnych
 • Kierownik Referatu III
 • Urząd ds. Budownictwa Lądowego i Wodnego
 • Urząd ds. Ochrony Przeciwpożarowej/Zapobiegania Katastrofom/Ratownictwa
 • Urząd ds. Komunikacyjnych
 • Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • 2. Urzędniczka komunalna z wyboru - Kierowniczka Referatu II
 • Urząd ds. Dzieci i Młodzieży
 •   
 • Urząd ds. Rozwoju Powiatu
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Görlitz
Otto-Müller-Straße 7, GR

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Görlitz
Straße:
Otto-Müller-Straße 7
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego / Biuro Kierowniczki Urzędu
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Görlitz
Reichertstraße 112, GR

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Görlitz
Straße:
Reichertstraße 112
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Zdrowia
 • Ochrona Przeciwpożarowa/Zapobieganie Katastrofom/Ratownictwo, Zakres rzeczowy: Ratownictwo
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Görlitz
Lunitz 10, GR

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Görlitz
Straße:
Lunitz 10
PLZ/Ort:
02826 Görlitz
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Socjalnych 
 • Biuro Pośrednictwa Pracy Powiatu Görlitz 
  • Serwis dla pracodawców Tel.+49 (0)3581 663-4343
  • Świadczenia integracyjne/Pośrednictwo pracy Tel.+49 (0)3581 663-4567
  • Przyznawanie świadczeń Tel.+49 (0)3581 663-4444

Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Niesky
Robert Koch Str. 1, NY

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Niesky
Straße:
Robert-Koch-Straße 1
PLZ/Ort:
02906 Niesky
+49 (0)3581 663-0

 • Urząd ds. Nadzoru nad Artykułami Spożywczymi i Weterynarii
 • Urząd ds. Nadzoru Budowlanego
 • Urząd ds. Socjalnych
 • Urząd ds. Zdrowia
 • Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego / Urząd ds. Cudzoziemców
 • Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Urząd ds. Komunikacyjnych
 • Urząd ds. Rejestracji Pojazdów (Informacja Tel. +49 (0) 3581 663-5220 )
 • Biuro Pośrednictwa Pracy Powiatu Görlitz 
  • Serwis dla pracodawców Tel.+49 (0)3581 663-4343
  • Świadczenia integracyjne/Pośrednictwo pracy Tel.+49 (0)3581 663-4567
  • Przyznawanie świadczeń Tel.+49 (0)3581 663-4444
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Zittau
Hochwaldstr. 29, ZI

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Zittau
Straße:
Hochwaldstraße 29
PLZ/Ort:
02763 Zittau
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Socjalnych
 • Urząd ds. Dzieci i Młodzieży
 • Urząd ds. Zdrowia
 • Urząd ds. Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego
 • Urząd ds. Komunikacyjnych / Biuro Kierowniczki Urzędu
 • Urząd ds. Rejestracji Pojazdów (Informacja Tel. +49 (0) 3581 663-5220)
 • Urząd ds. Nadzoru Budowlanego / Biuro Kierownika Urzędu
 • Nadleśnictwo
 • Biuro Pośrednictwa Pracy Powiatu Görlitz 
  • Serwis dla pracodawców Tel.+49 (0)3581 663-4343
  • Świadczenia integracyjne/Pośrednictwo pracy Tel.+49 (0)3581 663-4567
  • Przyznawanie świadczeń Tel.+49 (0)3581 663-4444
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Löbau
Haus 42, Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 42
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Geodezji i Scalania Gruntów / Biuro Kierowniczki Urzędu
 • Urząd ds. Geodezji i Scalania Gruntów, Komisja Rzeczoznawców
 • Urząd ds. Socjalnych Biuro ds. Dodatków Mieszkaniowych
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Löbau
Haus 52 Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 52
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Środowiska Naturalnego / Biuro Kierowniczki Urzędu
 • Sztab przeciwpowodziowy
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Löbau
Haus 56 Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 56
PLZ/Ort:
02708 Löbau
Telefon
+49 (0)3581 663-0
 • Biuro Pośrednictwa Pracy Powiatu Görlitz 
  • Serwis dla pracodawców Tel.+49 (0)3581 663-4343
  • Świadczenia integracyjne/Pośrednictwo pracy Tel.+49 (0)3581 663-4567
  • Przyznawanie świadczeń Tel.+49 (0)3581 663-4444
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Löbau
Haus 58 Georgewitzer Str., LÖB

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Löbau
Straße:
Georgewitzer Straße 58
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Zdrowia
 • Urząd ds. Dzieci i Młodzieży
 • Urząd ds. Nadzoru nad Artykułami Spożywczymi i Weterynarii / Biuro Kierownika Urzędu
Bürgerbüro Löbau

Landratsamt Görlitz, Bürgerbüro Löbau
im Geoportal anzeigen
Wichtig: Bei Schrift-verkehr betreffendes Amt angeben!
Straße:
Poststraße 20
PLZ/Ort:
02708 Löbau
+49 (0)3581 663-5300
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Weißwasser
Am Braunsteich 6 a in Weißwasser

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Weißwasser/O.L.
Straße:
Am Braunsteich 6 a
PLZ/Ort:
02943 Weißwasser/O.L.
+49 (0)3581 663-0
 • Nadleśnictwo 
Starostwo Powiatowe Görlitz
Oddział Terenowy Weißwasser
Straße der Einheit 2, Weißwasser, Jobcenter

Landratsamt Görlitz, Außenstelle Weißwasser
Straße:
Straße der Einheit 2
PLZ/Ort:
02943 Weißwasser/O.L.
+49 (0)3581 663-0
 • Urząd ds. Dzieci i Młodzieży 
 • Biuro Pośrednictwa Pracy Powiatu Görlitz 
  • Serwis dla pracodawców Tel.+49 (0)3581 663-4343
  • Świadczenia integracyjne/Pośrednictwo pracy Tel.+49 (0)3581 663-4567
  • Przyznawanie świadczeń Tel.+49 (0)3581 663-4444
Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego