Gospodarka

Bliskość granicy jako zaleta!

Powiat Görlitz dzięki swemu położeniu we wschodniej Saksonii, na granicy z Rzeczpospolitą Polską i Republiką Czeską jest wręcz predestynowany do przyjmowania wyzwań dotyczących niemiecko-polsko-czeskich stosunków gospodarczych, przede wszystkim w kluczowych branżach, takich jak branża metalowa, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł szklany i odnawialne źródła energii oraz do pracy nad kształtowaniem wspólnej trójnarodowej przestrzeni gospodarczej. Powiat jest członkiem Wspólnoty Komunalnej Euroregion Neisse-Nisa-Nysa - dobrowolnej wspólnoty niemieckich, czeskich i polskich gmin, miast, powiatów i instytucji. Dzięki Euroregionowi nastąpiło ukształtowanie dobrych stosunków z państwami ościennymi Polską i Czechami. Poza tym wspólne, transgraniczne projekty dotyczące środowiska, kultury i gospodarki wspierają więź pomiędzy trzema państwami członkowskimi. Pielęgnowane są również dobre kontakty z partnerami w Szwajcarii, we Włoszech i Słowenii, wspierane działania gospodarcze oraz budowane sieci.

Region oferuje szanse jako centralne miejsce dla stosunków gospodarczych pomiędzy niemieckimi, polskimi i czeskimi przedsiębiorcami dla udostępnienia nowych rynków zbytu i dostaw. Silni, ukształtowani przez klasę średnią przedsiębiorcy gwarantują również w przyszłości stabilne relacje kooperacyjne. Szczególne warunki  wsparcia w okresie finansowania przynajmniej do końca roku 2013, całkowicie uzbrojone, po części wielkopowierzchniowe tereny przemysłowe z dobrym połączeniem komunikacyjnym oraz wysoki potencjał innowacyjny dzięki dobremu wyposażeniu wraz ze szkołami zawodowymi, technikami i szkołami wyższymi, jak i instytutami badawczymi czynią region interesującym.

Również rzemiosło ma duże znaczenie w strukturze gospodarczej Powiatu Görlitz. Garncarze, osoby wytwarzające szkło, metaloplastycy, stolarze oraz wikliniarze wykonują solidną, niezawodną i indywidualną pracę przynoszącą dobrą sławę swojej grupie zawodowej.

Najważniejsze branże

  • Gospodarka energetyczna/ Górnictwo
  • Konstrukcje stalowe i budowa maszyn
  • Dostawcy przemysłu samochodowego
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł tekstylny i tworzyw sztucznych
  • Technologie informacyjne, komunikacyjne i biotechnologie

Powiat pełen energii

Już od dawien dawna temat energii odgrywa znaczącą rolę w Powiecie Görlitz. Dzięki Szkole Wyższej Zittau/Görlitz na południu, kopalniom Nochten i Reichwalde, jak i elektrowni Boxberg na północy podejmowane są liczne działania w sektorze energetycznym. Obok kopalnych nośników energii, w centrum zainteresowania projektów i inicjatyw znajduje się zwłaszcza zaangażowanie odnawialnych nośników energii.  Wraz z Centrum Koordynacji Biomasy, Ökoprofit Görlitz oraz Grupą Roboczą Naturalna Energia Saksonii przyjęły się i upowszechniły bliskie przedsiębiorstwom i transgraniczne sieci, które w szczególności mają na celu, wprowadzić biomasę jako nośnik energii przy pomocy regionalnych kooperacji gospodarczych.
Wraz z „European Energy Award" Powiat Görlitz, jako pierwszy powiat w Niemczech Wschodnich bierze udział w europejskiej certyfikacji dla efektywności energetycznej i orientacji na środowisko w administracjach. Analizowane są przy tym m.in. budynki i procesy administracyjne oraz ustalane i wdrażane środki działania w celu poprawy energetycznej.
Temat energii jako unikatowej propozycji sprzedaży i potwierdzenia kompetencji dla obszaru wschodniej Saksonii promieniuje na wszystkie dziedziny gospodarki. Dzięki KONVENT'A jako regionalnej wystawie wytwórczości i usług pokazuje się również tutaj przy pomocy energii, jaki potencjał tkwi w przedsiębiorstwach oraz instytucjach turystycznych Powiatu Görlitz.

Wspieranie gospodarki

Celem wspierania gospodarki w Powiecie Görlitz jest dawanie impulsów do utrzymania i zwiększenia siły gospodarki oraz rozwijanie strategii dla jej modernizacji i konkurencyjności. Urząd ds. Rozwoju Powiatu  przy Starostwie Görlitz oraz powiatowa spółka promocji rozwoju „Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH" są łącznikami pomiędzy administracją, przedsiębiorstwami, związkami, stowarzyszeniami i instytucjami. Jednocześnie są motorem nowych, innowacyjnych przedsięwzięć. Do najważniejszych zadań należą rozbudowa, rozwój i wprowadzenie na rynek powierzchni gospodarczo-przemysłowych pod nowe zakłady, względnie powiększanie zakładów dla stworzenia miejsc pracy.

Urząd ds. Rozwoju Powiatu  oferuje przedsiębiorstwom „serwisy pilotażowe" dotyczące wszystkich postępowań starostwa w sprawie  wydawania zezwoleń. Ponadto urząd będzie fachowo wspierał strategiczny rozwój powiatu. Spółka promocji rozwoju wspiera inkubatory przedsiębiorczości, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz stowarzyszenia. Udziela wsparcia odnośnie pytań w obszarach dotacji, transferu technologii i innowacji, informacji dotyczących osiedlenia oraz sukcesji przedsiębiorstw.

Osoby do kontaktu:

Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Dezernat III (Referat III)
Dezernentin (Kierownik Referatu)  Heike Zettwitz
Postfach (Skrytka pocztowa) 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3001
Fax:            +49 (0) 3581 663-63001
e-mail:        dezernat3@kreis-gr.de

Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Amt für Kreisentwicklung (Urząd ds. Rozwoju Powiatu)
Amtsleiter (Kierownik Urzędu) Holger Freymann
Postfach (Skrytka pocztowa) 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3301
Fax:            +49 (0) 3581 663-63301
e-mail:        kreisentwicklung@kreis-gr.de  
bezpośrednio: kreisentwicklung.de/
Geoportal:     geoportal-online.de/

Landratsamt Görlitz
(Starostwo Powiatowe Görlitz)
Amt für Kreisentwicklung
(Urząd ds. Rozwoju Powiatu)
Unternehmenslotse (Pilotowanie przedsiębiorstw) Bernd Böhlke
Postfach (Skrytka pocztowa) 300 152
02806 Görlitz
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
Telefon:      +49 (0) 3581 663-3302
Fax:            +49 (0) 3581 663-63302
e-mail:         wirtschaftsfoerderung@kreis-gr.de

Entwicklungsgesellschaft Niederschlesische Oberlausitz mbH (Spółka Promocji Rozwoju)   
Geschäftsführer (Prezes) Sven Mimus
Elisabethstraße 40
02826 Görlitz
Telefon:       +49 (0) 3581 329010
e-mail:          info@wirtschaft-goerlitz.de
Internet:       www.wirtschaft-goerlitz.de/

Hochschule Zittau/Görlitz (Szkoła Wyższa Zittau/Görlitz)
Projektbüro "enterprise europe network" (Biuro Projektowe)
Parkstraße 3
02826 Görlitz
Telefon: +49 (0) 3581 767 1432
e-mail:    een@hszg.de
Internet: www.hszg.de/een

Hausanschrift
Landratsamt Görlitz
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
 
Postanschrift
Landratsamt Görlitz
PF 30 01 52
02806 Görlitz

Wichtig: Bei Schrift-verkehr betreffendes Amt angeben!
 


Öffnungszeiten

Übersicht der Standorte und Verteilung der Ämter in den Häusern des Landratsamtes

 

#MeinZushauseLKGR
 

Facebook – folgen Sie uns ?!    Hier twittert das Onlineteam LKGR    In unserem YouTube - Kanal präsentieren wir Ihnen Aktuelles, Alltägliches und Glanzlichter aus unserem Landkreis Görlitz.    Bilder und Fotos aus dem östlichsten Landkreis D