Serbołużyczanie

Schleifer Tracht

W Powiecie Görlitz żyje również mniejszość narodowa: Serbołużyczanie. Są oni potomkami plemion słowiańskich, które w trakcie wędrówki ludów ok. roku 600 zasiedlili tereny pomiędzy Odrą i Łabą/Soławą, między Morzem Bałtyckim i niemieckim Średniogórzem. W X wieku zostali podbici przez Niemców i od tej pory żyją w ramach niemieckiej państwowości. W porównaniu do innych mniejszości narodowych, Serbołużyczanie nie mają w krajach ościennych żadnej innej ojczyzny. Mimo, że liczebnie są tylko niewielką częścią społeczeństwa, to zachowali oni do czasów współczesnych swoje narodowe cechy, język i tradycje. Kolory flagi serbołużyckiej to niebieski (módre) – czerwony (cerwjene) - biały (bele). Jej wzorem była francuska flaga trójkolorowa.

Serbołużyczanie w Powiecie Görlitz żyją dziś zasadniczo we Wspólnocie Parafialnej Schleife. Dzięki niezwykłej architekturze z izbami regionalnymi i z kościołami, miejscowości te umożliwiają głęboki wgląd we wcześniejsze życie. Dwujęzyczność jest dla wszystkich widoczna na tablicach drogowych z nazwą miejscowości, w nazwach ulic, napisach dotyczących instytucji, placówek komunalnych, sklepów, zakładów i jest słyszalna w czasie rozmów mieszkańców serbołużyckich.

W powiecie wytworzyły się cztery regiony folklorystyczne. Obszar Muskauer Heide był w przeszłości jednym z największych obszarów leśnych. Z uwagi na rozdzielenie osiedli lasami, wykształciły się różne warianty strojów ludowych. Ich nazwy pochodzą najczęściej od dużych miejscowości kościelnych w regionie: od Muskau, dzisiejszego Bad Muskau, od Nochten, Klitten i Schleife. Jednak nie tylko stroje ludowe różniły się, mówiono również innymi dialektami. Stroje ludowe w regionach Bad Muskau, Klitten i Nochten nie są już zakładane na co dzień, więc określa się je jako „stroje ludowe ze skrzyni”.

Serbołużycki język, kultura, zwyczaje i pielęgnowanie tradycji są jeszcze dzisiaj silnie zakorzenione w wioskach wspólnoty Schleife. Do najważniejszych obyczajów w ciągu roku należą „ptasie wesele”, zapusty, ozdabianie jajek wielkanocnych, przynoszenie wody wielkanocnej, toczenie pisanek, palenie czarownic, drzewko majowe, jazda konna, dzieciątko i ciastka w formie zwierząt.

Schleifer Dudelsackspieler

Dla reprezentowania spraw społeczności serbołużyckiej żyjącej w powiecie, rada powiatowa powołała Radę ds. serbołużyckich (przewodniczący: Lothar Bienst, członkowie: Helmut Krautz, Wolfgang Kotissek, Siegfried Hoche),jak i Pełnomocnika ds. Serbołużyczan.

Szczegółowe informacje:www.tourismus-sorben.com

Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego