Komunikacja w Powiecie Görlitz

Lokalna komunikacja publiczna realizowana jest w zasadzie przez Związek Przedsiębiorstw Komunikacyjnych Górnych Łużyc i Dolnego Śląska (ZVON), który realizuje zadania powiatu. ZVON to związek Powiatów Bautzen i Görlitz oraz miasta Görlitz.

Połączenie komunikacji zamiejscowej realizowane jest poprzez autostradę A 4. Wychodząc z Bautzen autostrada A 4 (trasa europejska 40) prowadzi w kierunku wschodnim przez powiat do Görlitz. Z Görlitz prowadzi ona przez granicę niemiecko-polską do Zgorzelca i łączy się tam z polską autostradą A 4.

Na północ od A 4 przebiega znaczna część drogi B 115 oraz B 156. W południowej części powiatu B 178 stanowi łącznik między A 4 i Zittau. Droga ta jest jedną z autostrad miejskich komunikacji transgranicznej w Trójstyku. Dlatego rozbudowa drogi B 178 do czeskiej drogi ekspresowej R 35 jest najważniejszą inwestycją budowlaną w powiecie. Ważne połączenie stanowią ponadto B 6, B 96 i B 99.

Linie kolejowe o znaczeniu ponadregionalnym to trasy Cottbus-Görlitz-Zittau, Dresden-Zittau, Dresden-Görlitz-(Wrocław), Zittau-Liberec oraz trasa będąca obecnie w rozbudowie Hoyerswerda-Horka-Görlitz.

W mieście Rothenburg/O.L. znajduje się regionalne lotnisko . Następne lotniska położone są w Dresden(Drezno), Wrocławiu (PL) i Pradze (CZ).

Dane infrastrukturalne
Autostrada - 33,5 km
Drogi federalne  - 239,4 km
Drogi państwowe - 486,7 km
Drogi powiatowe -  494,7 km
19 przejść granicznych (droga) z Republiką Czeską 
11 przejść granicznych (droga) z Rzeczpospolitą Polską

Adres urzędu
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Adres pocztowy
Landratsamt Görlitz (Starostwo Powiatowe Görlitz)
(Dane urzędu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


godziny otwarcia

Przegląd lokalizacji i rozmieszczenie urzędów w budynkach Starostwa Powiatowego