Witajće w Zhorjelskim krajnoradnym zarjedźe!

Docpějeće nas wosobinsce w slědowacym času w Zhorjelcu, Lubiju, Niskej, Běłej Wodźe a Žitawje:

póndźelu 

8.30 - 12.00 h 

 jenož přizjewjenje jězdźidłow & jězbna dowolnosć 
wutoru

8.30 - 12.00 h
13.30 - 18.00 h

 a  
srjedu 

8.30 - 12.00 h 

 jenož přizjewjenje jězdźidłow 
štwórtk 

8.30 - 12.00 h
13.30 - 18.00 h

 a  
pjatk 

8.30 - 12.00 h

  

Wšitke zarjady su w tutym času docpějomne. Kóžda sobudźěłaćerka a kóždy sobudźěłaćer pak njemóže stajnje k rěčam być. Chceće-li z někim wěstym rěčeć, dojednajće sej prošu termin, kiž móže tež zwonka wotewrjenskeho časa być.
adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada