Witajće na web-stronje wokrjesa Zhorjelca!

15.05.2020

Neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung ab 15. Mai

Mit der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung werden bisher geltende Beschränkungen im öffentlichen Leben weitreichend gelockert. Sie gilt bis einschließlich 5. Juni 2020. Mehr


14.05.2020

Landkreisverwaltung bleibt weiterhin für Besucherverkehr geschlossen

Das Landratsamt Görlitz bleibt weiterhin an allen Standorten für den Besucherverkehr geschlossen. Mehr


Tu sym doma -Wokjres Zhorjelc - Landkreis Görlitz

Witajće wutrobnje na internetnych stronach wokrjesa Zhorjelca!

Tule móžeće so wo strukturje, posłužbach a docpějomnosći krajnoradneho zarjada informować a wokrjes Zhorjelc zeznać. Informacije wo hospodarstwje, turizmje, kubłanju, socialnych temach a dalšich wubranych a wažnych wobłukach žiwjenja we wokrjesu móžeće sej z kliknjenjom myški wotwołać.

Rozhladujće so tu a zeznajće nas, dajće so překwapić a pójće k nam!

 

 

Logos Ciel3 Projekt mehrsprachigkeit     

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada