Witajće na web-stronje wokrjesa Zhorjelca!

27.06.2020

Neue Sächsische Corona-Schutz-Verordnung ab 27. Juni

Mit der neuen Sächsischen Corona-Schutz-Verordnung werden zusätzliche Lockerungen zu den bisherigen Beschränkungen möglich. Sie gilt bis einschließlich 17. Juli 2020. Mehr


26.06.2020

Neue Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung ab 27. Juni

Einreisende aus Staaten mit hohem Infektionsrisiko müssen sich in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben und unverzüglich das Gesundheitsamt informieren. Mehr


Tu sym doma -Wokjres Zhorjelc - Landkreis Görlitz

Witajće wutrobnje na internetnych stronach wokrjesa Zhorjelca!

Tule móžeće so wo strukturje, posłužbach a docpějomnosći krajnoradneho zarjada informować a wokrjes Zhorjelc zeznać. Informacije wo hospodarstwje, turizmje, kubłanju, socialnych temach a dalšich wubranych a wažnych wobłukach žiwjenja we wokrjesu móžeće sej z kliknjenjom myški wotwołać.

Rozhladujće so tu a zeznajće nas, dajće so překwapić a pójće k nam!

 

 

Logos Ciel3 Projekt mehrsprachigkeit     

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada