Witajće na web-stronje wokrjesa Zhorjelca!

12.11.2020

Landkreisverwaltung für den Besucherverkehr geschlossen

Besuche in den Kfz-Zulassungen und Führerscheinbehörden in Zittau und Niesky, dem Servicebüro in Görlitz und dem Bürgerbüro in Löbau sind mit vorheriger Terminbuchung weiterhin möglich. Mehr


31.10.2020

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung und Sächsische Corona-Quarantäne-Verordnung

Zu den Verordnungen Mehr


Tu sym doma -Wokjres Zhorjelc - Landkreis Görlitz

Witajće wutrobnje na internetnych stronach wokrjesa Zhorjelca!

Tule móžeće so wo strukturje, posłužbach a docpějomnosći krajnoradneho zarjada informować a wokrjes Zhorjelc zeznać. Informacije wo hospodarstwje, turizmje, kubłanju, socialnych temach a dalšich wubranych a wažnych wobłukach žiwjenja we wokrjesu móžeće sej z kliknjenjom myški wotwołać.

Rozhladujće so tu a zeznajće nas, dajće so překwapić a pójće k nam!

 

 

Logos Ciel3 Projekt mehrsprachigkeit     

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada