Witajće na web-stronje wokrjesa Zhorjelca!

01.04.2020

Ausgangsbeschränkungen für Sachsen bis Ende der Osterferien verlängert

Das Kabinett hat am 31. März 2020 einer neuen Rechtsverordnung des Sächsischen Sozialministeriums zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2 und COVID-19 zugestimmt. Die Verordnung regelt die weiteren Ausgangsbeschränkungen im Freistaat Sachsen und löst die bisher geltende Allgemeinverfügung »Ausgangsbeschränkungen« vom 22. März 2020 ab und tritt mit Ablauf des 19. April 2020 außer Kraft. Mehr


19.03.2020

Landkreisverwaltung wird für Besucherverkehr geschlossen

Das Landratsamt Görlitz wird an allen Standorten für den Besucherverkehr geschlossen. Mehr


Tu sym doma -Wokjres Zhorjelc - Landkreis Görlitz

Witajće wutrobnje na internetnych stronach wokrjesa Zhorjelca!

Tule móžeće so wo strukturje, posłužbach a docpějomnosći krajnoradneho zarjada informować a wokrjes Zhorjelc zeznać. Informacije wo hospodarstwje, turizmje, kubłanju, socialnych temach a dalšich wubranych a wažnych wobłukach žiwjenja we wokrjesu móžeće sej z kliknjenjom myški wotwołać.

Rozhladujće so tu a zeznajće nas, dajće so překwapić a pójće k nam!

 

 

Logos Ciel3 Projekt mehrsprachigkeit     

adresa
Krajnoradny zarjad Zhorjelc/ Landratsamt Görlitz
Dwórnišćowa/ Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz/Zhorjelc
póstowa adresa

Krajnoradny zarjad Zhorjelc/Landratsamt Görlitz
(mjeno zarjada)
PF 30 01 52
02806 Görlitz/Zhorjelc


wotewrjenski čas

přehlad stejnišćow a rozdźělenje zarjadow w domach krajnoradneho zarjada