Znak a logo

Znak okresu Görlitz

28.01.2009 rozhodlo Okresní zastupitelstvo většinou hlasů o podobě znaku a vlajky okresu Görlitz. Symboly ve znaku města odrážejí historii regionu.

Území okresu patří k oblasti Horní Lužice. Proto je základ znaku okresu tvořen zdí zlaté barvy. Zeď byla přejata ze znaku Horní Lužice, který vychází ze znaku města Bautzen. Třílistá lipová větvička na zdi představuje srbské obyvatelstvo okresu – lípa je v srbské mytologii a tradici významným symbolem. Horní rozdělení znaku na modrou a červenou část symbolizuje spojení s hornolužickou zdí a českým lvem. Český lev reprezentuje dlouhou a střídavou přináležitost ke Království českému. Dolnoslezská orlice ztělesňuje kulturní identifikaci části obyvatel okresu se Slezskem.

Wappen Landkreis Görlitz

Okres Görlitz novou optikou

Jednotná image podporuje sbližování

"Okres Görlitz – Můj domov": Tímto mottem a novou, moderní image se okres Görlitz od července 2011 obrací na obyvatele a návštěvníky. Okres vzniklý v roce 2008 tak po územně správní reformě okresů a sdružení tří územně správních celků poprvé získá jednotnou a nezaměnitelnou image.

Charakteristické logo vyvedené v barvách venkovské zelené a aktivní oranžové – „otisk nohy“ ve tvaru území okresu Görlitz, zaručí snadnou zapamatovatelnost. Obchodní značka je naprosto jedinečná, žádný jiný okres v Německu si již na tento tvar nemůže dělat sebemenší nárok. Ve spojení s mottem „Okres Görlitz – Můj domov" symbolizuje zanechání stop, sounáležitost, bezpečí a silnou vazbu k rodné půdě. Hodnoty, které chce Okresní správa v komunikaci s občankami a občany stavět do popředí. Nová poselství značky přitom důsledně staví na silných stránkách a charakteristických znacích okresu Görlitz: spolehlivost i přes obtížné hospodářské prostředí, průkopnická role v zacházení s demografickou změnou a omezenými finančními prostředky, činorodí lidé s nápady a nadšením pro nové věci, zelené, z kulturního hlediska atraktivní prostředí, vysoká kvalita života. Krátce řečeno: domov, kde stojí za to žít.

Mein Zuhause - Landkreis Görlitz - Wokjres Zhorjelc
adresa sídla
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Icon - Telefon  +49 (0) 3581 663-0
poštovní adresa
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
(název úřadu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


úřední hodiny

přehled poboček a umístění úřadů v budovách Okresního úřadu