Srbové

Schleifer Tracht

Také v okrese Görlitz žije národnostní menšina: Srbové. Jedná se o potomky slovanských kmenů, které v době stěhování národů kolem roku 600 osídlily území mezi Odrou a Labem/Sálou, mezi Baltským mořem a německými středohořími. V 10. století byli Srbové podrobeni Němci, a od té doby žijí v rámci německé státnosti. Oproti jiným národnostním menšinám nemají Srbové v přilehlých státech žádný mateřský národ. Ačkoli početně tvoří jen malou část obyvatelstva, podařilo se jim do dnešních dní zachovat své národnostní zvláštnosti, jazyk i tradice. Barvy srbské vlajky jsou modrá - červená - bílá. Jejich předobrazem byla francouzská trikolóra.

V okrese Görlitz žijí dnes Srbové především ve farnosti Schleife. Jednotlivé obce svou specifickou architekturou, vlastivědnými muzei a kostely umožňují nahlédnout hluboko do dřívějšího způsobu života. Dvojjazyčnost oblasti lze pozorovat u tabulí s názvy obcí a ulic, u popisků jednotlivých institucí, komunálních zařízení, obchodů, provozů; zaslechnout ji lze v hovoru srbských obyvatel.

Na území okresu se vytvořily čtyři folklórní regiony. Vřesoviště Muskauer Heide bylo v minulosti jednou z největších lesních oblastí. Na základě oddělení jednotlivých sídlišť lesy se zde vyvinuly rozdílné varianty lidových krojů. Názvy dostaly většinou podle velkých církevních míst regionu. Tedy podle obcí Muskau, dnešního Bad Muskau, Nochten, Klitten a Schleife. Ale nejen kroje se odlišovaly, v jednotlivých obcích se mluvilo také různými dialekty. Protože kroje v regionech Bad Muskau, Klitten a Nochten již nebyly určeny pro nošení ve všední den, označovaly se pojmem „truhlové kroje“.

Srbský jazyk, kultura, srbské obřady a tradice jsou ve vsích spadajících pod farnost Schleife dodnes pevně zakořeněny. „Ptačí svatba“, „Zampern“ – vyprošování si drobných darů na výzdobu o masopustních oslavách, malování velikonočních kraslic, velikonoční nošení vody, pálení čarodějnic, stavění májky, „Ringreiten“ – jízda na koni s napichováním kroužků, Jezulátko a pečení novoročního pečiva pro štěstí patří k nejdůležitějším zvykům dodržovaným v průběhu roku.

Schleifer Dudelsackspieler

Pro účely ochrany zájmů srbského obyvatelstva žijícího na území okresu ustanovilo Okresní zastupitelstvo Radu pro srbské otázky (předsedou je Lothar Bienst, členy jsou Helmut Krautz, Wolfgang Kotissek, Siegfried Hoche) a také Zmocněnce pro srbské otázky.

Podrobné informace: www.tourismus-sorben.com

adresa sídla
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Icon - Telefon  +49 (0) 3581 663-0
poštovní adresa
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
(název úřadu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


úřední hodiny

přehled poboček a umístění úřadů v budovách Okresního úřadu