Vzdělání – Aktivně do budoucnosti

Saský vzdělávací systém zahrnuje základní školy 1. stupně (1. – 4. třída), základní školy 2. stupně (5. – 10. třída), gymnázia (5. – 12. třída) a odborná učiliště, dále školy druhé vzdělávací cesty, na kterých mohou ucelené, všeobecné školní vzdělání získat dospělí. Děti ve věku 3 – 6 let mohou navštěvovat denní mateřské školky. Žákům s handicapem se dostává individuálního vzdělávání v praktických školách, nebo jsou tito žáci integrováni do jiných typů škol a zde vzděláváni. Po úspěšném ukončení gymnázia mohou studenti navázat na vysokých školách nebo univerzitách. V okrese je možné získat vědecké vzdělání na Vysoké škole Žitava/ Zhořelec (Hochschule Zittau/ Görlitz) a Mezinárodním vysokoškolském institutu v Žitavě (Internationales Hochschulinstitut Zittau). Důležitou roli hraje rovněž Univerzita Nisa (Neiße University), kde probíhá studium na TU Liberec, Hochschule Zittau/ Görlitz a TU Wroclaw.

V okrese Görlitz se v současné době nachází:
13 praktických škol
60 základních škol (1. stupeň)
26 základních škol (2. stupeň)
9 gymnázií
1 waldorfská škola
24 odborných učilišť
2 vysoké školy
1 vysokoškolský institut

Vzdělání má v okrese Görlitz nejvyšší prioritu. V uplynulých letech byla řada škol v okresu sanována a modernizována, čímž bylo zajištěno jejich další fungování. 
Aby bylo zajištěno pokrytí potřeby odborných pracovních sil v hospodářském sektoru, byl v okrese zaveden „Regionální přechodový management“ („Regionales Übergangsmanagement“) s Koordinačním centrem škola-profese. Tím má dojít ke zlepšení přechodů ze školy do profesního vzdělávání. Zaměření na profesi tak výrazně nabylo na významnosti. Kromě toho byl v okrese Görlitz, jakožto jedné z 35 vybraných modelových obcí a okresů z celého Německa zahrnutých do spolkového programu „Učení na místě“ („Lernen vor Ort“), zřízen komunální management vzdělávání. Tento management zavedl mj. kontinuální podávání zpráv, které slouží jako podklad pro plánování a řízení v souladu s celkovou strategií rozvoje okresu. Celoživotní vzdělávání je v okrese zaručeno především díky vzájemné spolupráci celé řady partnerů.

adresa sídla
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
Bahnhofstraße 24
02826 Görlitz
Icon - Telefon  +49 (0) 3581 663-0
poštovní adresa
Landratsamt Görlitz
(Okresní úřad Görlitz)
(název úřadu)
PF 30 01 52
02806 Görlitz


úřední hodiny

přehled poboček a umístění úřadů v budovách Okresního úřadu